Menu

Çevre vergisi nedir? Çevre vergisi neden alınıyor?

Türkiye’de her yıl iki defa gayrimenkul ve konut sahiplerinden çevre vergisi alınıyor. Ekonomik koşullar ve hane gelirleri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu çevre vergisi makul rakamlardan hesaplanıyor. Her altı ayda bir konut sahibi vatandaşlardan alınan bu verginin amacının ne olduğu ve nerelerde kullanıldığı da merak edilen bir diğer konudur. Peki, Çevre vergisi nedir? Çevre vergisi neden alınıyor?

Her yıl ilgili belediye tarafından gayrimenkul sahiplerinden çevre vergisi alınıyor. Çevre vergisi konutlarda farklı, iş yerlerinde ise farklı rakamlarla hazırlanıyor. Dolayısıyla konutun çevreyi kirletme oranı iş yerlerine kıyasla daha düşük olduğu için pariteler de bu şekilde belirleniyor. Yani kimyasal üretim yapan bir fabrika ile konut sahibi bir vatandaşın çevre vergisi arasında ciddi derecede farklar bulunuyor. Söz konusu çevre vergisi her altı ayda bir emlak vergisiyle bir alınıyor. Büyükşehir Belediyelerinin olduğu bölgelerde vatandaşlar ödemelerini büyükşehir belediyelerine yaparken küçük belediyelerde de ilgili kurumlar ödemeleri alıyor. Vatandaşlar online olarak ödeme yapabiliyor. Bu detayların yanı sıra vergi mükellefleri çevre vergisinin ne olduğunu araştırıyor. İşte Çevre vergisi nedir? Çevre vergisi neden alınıyor? sorularının yanıtı ve detaylar…

Çevre vergisi, çevresel etkilere yol açan faaliyetlerin düzeltilmesini veya önlenmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, hava kirliliği, su kirliliği, atık yönetimi, enerji tüketimi ve diğer çevresel etkilerle ilgili faaliyetler üzerinden alınır. Türkiye’de 2006 yılında uygulanmaya başlamıştır.

ÇEVRE VERGİSİ NEDİR?

Türkiye’de Çevre Vergisi, çevresel etkilere yol açan faaliyetlerin düzeltilmesini veya önlenmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan bir çevre politikası aracıdır. Çevre vergisi, Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe girmiştir ve 2006 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’deki Çevre Vergisi, ağırlıklı olarak sanayi, enerji üretimi ve taşımacılık gibi çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açan faaliyetlerin kontrol altına alınmasını hedeflemektedir.

Çevre Vergisi, çeşitli çevresel etkilere yol açan faaliyetlerin vergilendirilmesini içerir. Örnek olarak, hava kirliliği yaratan emisyonların kontrolü, su kirliliği, atık yönetimi ve enerji tüketimi gibi çevresel etkilere yönelik olarak uygulanır. Bu vergiler, çevresel zararı önlemek veya azaltmak için özel sektör ve vatandaşlar üzerinde ekonomik bir teşvik sağlamayı amaçlar.

Çevre vergisinin temel amacı, çevresel sorunları önlemek veya azaltmak için ekonomik bir teşvik sağlamaktır. Bu, çevreye zarar veren faaliyetlerin maliyetini artırarak, işletmeleri daha çevreci uygulamalara yönlendirmeyi hedefler. Ayrıca, çevre vergisi gelirleri, çevre koruma projelerini finanse etmek ve yeşil ekonomi teşvikleri gibi çevre dostu girişimleri desteklemek için kullanılır.

Çevre Vergisi’nin amacı şunlardır:

 1. Çevresel Etkileri Azaltma: Çevre Vergisi, çevresel etkilere yol açan faaliyetlerin maliyetini artırarak, firmaları daha temiz ve sürdürülebilir uygulamalara yönlendirmeyi amaçlar.
 2. Gelir Elde Etme: Bu vergiler, çevre koruma projelerini finanse etmek için gelir kaynağı olarak kullanılabilir.
 3. Bilinç Oluşturma: Çevre Vergisi, çevresel etkilere yol açan faaliyetlerin maliyetini yükselterek çevre konusunda daha fazla farkındalık yaratmayı hedefler.

Çevre Vergisi, Türkiye’de farklı sektörlerde ve faaliyetlerde uygulanmaktadır. Örnek olarak, motorlu taşıtların kullanılması, atıkların bertarafı, enerji tüketimi ve su kullanımı gibi alanlarda çevre vergileri uygulanabilir.

Çevre politikaları ve çevre vergileri, çevre koruma çabalarını teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, güncel çevre vergisi politikaları ve uygulamaları hakkında yerel yetkililerden ve resmi kaynaklardan bilgi almanız önemlidir.

Çevre vergisi, çeşitli faaliyetler üzerinden toplanır. Örnek olarak, enerji üretimi, sanayi tesisleri, motorlu taşıtların kullanımı, kimyasal madde üretimi ve atık bertarafı gibi faaliyetler bu vergiye tabi olabilir. Vergi miktarı, faaliyetin çevresel etkilerine ve miktarına bağlı olarak değişebilir.

ÇEVRE VERGİSİ NEDEN ALINIYOR?

Çevre vergisi, çevreyi kirleten veya çevrenin korunmasını gerektiren faaliyetlerden kaynaklanan maliyetleri karşılamak amacıyla alınan bir vergidir. Çevre vergisi, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde çevre bilincini artırmayı ve çevreye zarar veren davranışları azaltmayı hedefler. Çevre vergisi, Türkiye’de 1988 yılında yürürlüğe giren Çevre Kanunu ile başlamıştır. Çevre vergisi, katı atık, su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, radyoaktif atık ve tehlikeli atık gibi çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. Çevre vergisinin oranları ve ödeme şekilleri, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Çevre vergisinin gelirleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçesine aktarılmakta ve çevrenin korunması için harcanmaktadır.

2022 YILINDA TOPLANAN ÇEVRE VERGİSİ KAÇ TL?

Türkiye’de 2022 yılında çevre vergisi olarak toplanan tutar, 2021 yılına göre %10 artarak 12 milyar TL’ye ulaştı. Çevre vergisi, motorlu taşıtlar, plastik poşetler, ambalaj atıkları, katı atık bertaraf tesisleri ve emisyon kaynaklarından alınan bir vergi türüdür. Çevre vergisinin amacı, çevreyi korumak ve kirliliği azaltmak için çevreye zarar veren faaliyetlere bir maliyet yüklemektir. Çevre vergisinin gelirleri, çevre bakanlığı tarafından çevre projelerine ve altyapı yatırımlarına aktarılmaktadır. Çevre vergisi, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele stratejisinin de bir parçasıdır.

Çevre vergisi gelirleri, çevre koruma projelerini finanse etmek, çevresel altyapı yatırımlarını desteklemek, çevre eğitimi ve farkındalığı artırmak, yeşil ekonomiyi teşvik etmek ve çevre denetim ve izleme faaliyetlerini finanse etmek gibi çevresel amaçlar için kullanılır. Her ülke ve bölge, çevre vergisi gelirlerini kendi önceliklerine göre dağıtır ve yönlendirir.

ÇEVRE VERGİSİ NE İÇİN KULLANILIYOR?

Çevre vergilerinden elde edilen gelirler, çevre koruma ve sürdürülebilirlik projelerini finanse etmek, çevre üzerinde olumsuz etkileri azaltmak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek amacıyla çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu gelirlerin kullanımı, ülkenin mevcut çevre politikalarına ve önceliklerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle çevre vergisi gelirleri aşağıdaki alanlarda kullanılır:

 1. Çevre Koruma Projeleri: Çevre vergisi gelirleri, çevre koruma projelerini finanse etmek için kullanılabilir. Bu projeler, hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi, doğal yaşamın korunması, atık yönetimi, enerji verimliliği artırma, çevre eğitimi ve farkındalığı artırma gibi alanlarda olabilir.
 2. Altyapı Yatırımları: Çevre vergisi gelirleri, çevresel altyapı yatırımları için kullanılabilir. Bu, su ve atık su arıtma tesislerinin inşası ve bakımı, atık yönetimi tesisleri, temiz enerji üretimi ve diğer altyapı projelerini içerebilir.
 3. Eğitim ve Farkındalık Programları: Çevre vergisi gelirleri, halkı çevresel sorunlara duyarlı hale getirmek amacıyla eğitim ve farkındalık programlarına yönlendirilebilir. Bu tür programlar, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kesime yönelik olabilir.
 4. Araştırma ve Geliştirme: Çevre vergisi gelirleri, çevre teknolojilerinin ve sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesi ve araştırılması için kullanılabilir.
 5. Yeşil Ekonomi Teşvikleri: Çevre vergileri, yeşil ekonomiyi teşvik etmek amacıyla kullanılabilir. Bu, çevre dostu ürünlerin üretimini ve kullanımını teşvik etmek için çeşitli teşvikler ve destekler içerebilir.
 6. Çevre Denetim ve İzleme: Çevre vergisi gelirleri, çevre denetim ve izleme faaliyetlerini finanse etmek için kullanılabilir. Bu, çevresel uyum ve denetim süreçlerini geliştirmeyi amaçlar.

Her ülkenin çevre vergisi gelirlerini nasıl kullandığı, o ülkenin çevre politikalarına ve önceliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Türkiye’de çevre vergisi gelirlerinin kullanımı, Türkiye Çevre Ajansı (TÜRÇEV) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ilgili kamu kuruluşları tarafından yönlendirilir ve denetlenir. Çevre vergisi gelirlerinin nasıl kullanıldığı ve hangi projelere yönlendirildiği hakkında daha fazla bilgiyi bu kuruluşlardan veya resmi kaynaklardan edinebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı çevre vergisi ödeme ekranı.

ÇEVRE VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Çevre vergisi ödemeleri, Türkiye’de elektronik ödeme sistemi aracılığıyla yapılabilir. İşte çevre vergisi ödemesi nasıl yapılır:

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) E-Devlet Kapısı: Çevre vergisi ödemeleri için GİB’in resmi web sitesini (https://www.gib.gov.tr/) veya E-Devlet Kapısı’nı (https://www.turkiye.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.
 2. E-Devlet Şifresi veya Mobil İmza: Çevre vergisi ödemesi yapabilmek için E-Devlet şifreniz veya mobil imzanızla sisteme giriş yapmanız gerekecektir. E-Devlet şifresi almak için PTT şubelerinden veya E-Devlet Kapısı’ndan başvuruda bulunabilirsiniz.
 3. Çevre Vergisi Ödeme İşlemi: GİB veya E-Devlet Kapısı üzerinden çevre vergisi ödeme işlemine başladığınızda, sistem sizi yönlendirecektir. Vergi dairesi seçeneklerinden “Çevre Vergisi” veya benzeri bir seçenek bulun ve ödeme işlemine devam edin.
 4. Bilgi Girişi: Ödeme yapmak için gerekli bilgileri girin. Bu bilgiler arasında mükellef kimlik numaranız (Vergi Kimlik Numarası), dönem (yıl ve ay), ödeme miktarı ve diğer ilgili bilgiler bulunacaktır.
 5. Ödeme Yöntemi Seçimi: Ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı veya online ödeme seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
 6. Ödeme Onayı: Girilen bilgileri kontrol edin ve ödeme işlemini onaylayın. Ödeme işlemi tamamlandığında size bir ödeme onayı sağlanacaktır.
 7. Ödeme Belgesi: Ödeme işlemi tamamlandığında bir ödeme belgesi veya makbuz alabilirsiniz. Bu belgeyi saklayarak gelecekte herhangi bir gereksiz durumda referans olması için kullanabilirsiniz.

Çevre vergisi ödemesi online olarak yapılabilir ve bu yöntem güvenli ve hızlı bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar. Ancak, çevre vergisi ödemeleri ile ilgili herhangi bir güncelleme veya değişiklik olduğunda, Gelir İdaresi Başkanlığı veya E-Devlet Kapısı gibi resmi kaynakları takip etmek önemlidir. Ayrıca, vergi ödemeleriyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, yerel vergi dairesi veya Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Beğen  1
Mücahit DERE
Yazar

10 yıla yakın süredir keyifle tecrübe edindiğim sektörde Diriliş Postası, Süper Haber, İhlas Holding Yayın Grubu (Türkiye Gazetesi – TGRT Haber) gibi çok sayıda kıymetli markada faaliyet gösterdim. Halihazırda SEO, Discovery noktasında çalışmalarım devam ediyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir