Menu

DASK kapsamı ne 2023? Zorunlu deprem sigortası hasarın ne kadarını karşılar?

DASK kapsamı ne 2023? Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan olağanüstü depremler sonrasında zorunlu deprem sigortası gündem oldu. İstanbul’da beklenen şiddetli depreme ilişkin vatandaşların da bireysel hazırlıkları sürüyor. Kentsel dönüşüm ya da göç hareketlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş zorunlu deprem sigortası olan DASK’ı yaptırmaya özen gösteriyor. Hatta bazı vatandaşlar özel konut sigortası da yaptırıyor. Hal böyle olunca gayrimenkul sahipleri zorunlu deprem sigortası hasarın ne kadarını karşılar? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

DASK kapsamı ne 2023? Zorunlu deprem sigortası hasarın ne kadarını karşılar? soruları gündemden düşmüyor. Özellikle ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle vatandaşların konuya olan ilgisi daha da arttı. Çok sayıda profesör ve deprembilimcinin İstanbul için beklediği büyük deprem öncesinde gayrimenkul sahipleri mülklerini koruma altına almak için zorunlu deprem sigortası olan DASK’ın yanı sıra özel konut sigortalarına da yöneldi. Sadece sigorta yaptıranlar değil DASK’ın kapsamını araştıranların sayısı da oldukça fazla. Olası bir depremde vatandaşlara DASK’ın yüzde kaç hasar ödemesi yapacağı merak ediliyor. Zorunlu deprem sigortasının konuttaki hasarın tamamını mı yoksa bir kısmını mı ödeyeceği merak edilen detaylar arasında. Biz de sizler için dask.gov.tr/tr/teminat-ve-kapsami sitesi ve konu başlığında yer alan detayları haberimizde derledik.

Zorunlu deprem sigortası maddi olarak gayrimenkul sahiplerini olası deprem ve yıkımlara karşı korur.

DASK KAPSAMI NE 2023?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın kısaltmasıdır. Türkiye’de 1999 Gölcük depreminin ardından, depremin neden olduğu maddi hasarları karşılamak amacıyla kurulan bir sigorta sistemidir. DASK sigortası, 6305 sayılı Afet Sigortası Kanunu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm binalar için zorunludur.

DASK sigortasının kapsamı, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları kapsar. Bu kapsamda, binadaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları teminat altındadır.

DASK sigortası, eşyaların ve bina içindeki diğer değerlerin hasar riskini üstlenmez. Bu nedenle, evinizi ve içindeki eşyaları depreme karşı korumak için ayrıca konut sigortası yaptırmanız önerilir.

DASK sigortasının tazminat miktarı, binanın büyüklüğüne ve inşaat maliyetine göre belirlenir. 2023 yılı itibarıyla DASK’ın verdiği en yüksek tazminat miktarı 640 bin TL’dir.

DASK sigortası, depremin ardından binanızı onarmanız için gerekli maddi desteği sağlar. Bu sayede, depremden sonra yaşamınızı normale döndürmek için daha hızlı hareket edebilirsiniz.

DASK sigortası yaptırmak için, herhangi bir sigorta şirketine başvuru yapabilirsiniz. DASK sigortası, yıllık olarak yenilenmelidir.

DASK’ın maddi hasarı karşılama kriterleri yapılan hesaplamalara göre belirleniyor.

DASK sigortasının kapsamı ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

 • DASK sigortası, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararları kapsar.
 • DASK sigortası, eşyaların ve bina içindeki diğer değerlerin hasar riskini üstlenmez.
 • DASK sigortasının tazminat miktarı, binanın büyüklüğüne ve inşaat maliyetine göre belirlenir.
 • DASK sigortası, depremin ardından binanızı onarmanız için gerekli maddi desteği sağlar.

DASK sigortası, Türkiye’de yaşayan herkes için önemli bir güvencedir. Deprem riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle, DASK sigortası yaptırarak kendinizi ve sevdiklerinizi olası bir depremin maddi zararlarından korumanız önemlidir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HASARIN NE KADARINI KARŞILAR?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Zorunlu deprem sigortasının kapsamı uzmanların hesapları tarafından belirleniyor.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

Azami Teminat Limiti

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

DASK 2023 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı itibarıyla DASK ücretleri, binanın yapı tarzına ve bulunduğu bölgeye göre belirlenmektedir. Betonarme yapılar için metrekare başına DASK ücreti 3.016 TL, diğer yapılar için ise metrekare başına 2.080 TL’dir.

Örneğin, 100 metrekarelik bir betonarme yapının DASK ücreti, 3.016 TL x 100 = 301.600 TL olacaktır.

DASK ücretleri, her yıl Türkiye Sigorta Birliği tarafından güncellenmektedir. 2023 yılı DASK ücretleri şu şekildedir:

Yapı Tarzı Bölge Metrekare Fiyatı
Betonarme 1. Grup 4.14 TL
Betonarme 2. Grup 3.35 TL
Betonarme 3. Grup 2.64 TL
Betonarme 4. Grup 1.98 TL
Betonarme 5. Grup 1.47 TL
Betonarme 6. Grup 0.91 TL
Diğer 1. Grup 2.64 TL
Diğer 2. Grup 1.98 TL
Diğer 3. Grup 1.47 TL
Diğer 4. Grup 0.91 TL

DASK sigortası yaptırmak için, herhangi bir sigorta şirketine başvuru yapabilirsiniz. DASK sigortası, yıllık olarak yenilenmelidir.

Kaynak: ziraatbank.com.tr * dask.gov.tr

Derleme: emlakpost.com

Beğen  
Mücahit DERE
Yazar

10 yıla yakın süredir keyifle tecrübe edindiğim sektörde Diriliş Postası, Süper Haber, İhlas Holding Yayın Grubu (Türkiye Gazetesi – TGRT Haber) gibi çok sayıda kıymetli markada faaliyet gösterdim. Halihazırda SEO, Discovery noktasında çalışmalarım devam ediyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir